Šahy

692,66 km

Celkovo na bicykli

156

Počet jázd

173,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šahy
Štatutárny zástupca
Ing. Štefan Gregor
Počet obyvateľov
7 219
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 10
Najazdených km/účastníka
69,27 km
Koordinátor mesta
Ladislav Gáspár
Telefónne číslo
0905257734
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021