Šaľa

10 815,62 km

Celkovo na bicykli

2 535

Počet jázd

2 703,90 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
21 689
Registrovaných tímov/účastníkov
31 / 108
Najazdených km/účastníka
100,14 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
0918248298
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021