Šamorín

3 274,24 km

Celkovo na bicykli

1 297

Počet jázd

818,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šamorín
Štatutárny zástupca
Csaba Orosz
Počet obyvateľov
13 350
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 50
Najazdených km/účastníka
65,48 km
Koordinátor mesta
László Tóth
Telefónne číslo
0948665666
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021