Senec

15 280,46 km

Celkovo na bicykli

4 492

Počet jázd

3 820,12 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Badinský
Počet obyvateľov
19 963
Registrovaných tímov/účastníkov
52 / 171
Najazdených km/účastníka
89,36 km
Koordinátor mesta
Ing. Gabriela Rebrošová
Telefónne číslo
0910990975
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2021