Senica

6 786,91 km

Celkovo na bicykli

1 737

Počet jázd

1 696,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senica
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Počet obyvateľov
20 289
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 71
Najazdených km/účastníka
95,59 km
Koordinátor mesta
Marek Štítny
Telefónne číslo
0915454630
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021