Sereď

20 850,25 km

Celkovo na bicykli

3 048

Počet jázd

5 212,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sereď
Štatutárny zástupca
Ing. Martin Tomčányi
Počet obyvateľov
15 444
Registrovaných tímov/účastníkov
29 / 105
Najazdených km/účastníka
198,57 km
Koordinátor mesta
Eva Kavoňová
Telefónne číslo
+421907798109
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021