Sládkovičovo

5 523,33 km

Celkovo na bicykli

1 656

Počet jázd

1 380,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sládkovičovo
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Szabó
Počet obyvateľov
5 209
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 76
Najazdených km/účastníka
72,68 km
Koordinátor mesta
Silvia Prelovská
Telefónne číslo
0915742166
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021