Sliač

975,46 km

Celkovo na bicykli

289

Počet jázd

243,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sliač
Štatutárny zástupca
Ing.,Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová
Počet obyvateľov
4 959
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 18
Najazdených km/účastníka
54,19 km
Koordinátor mesta
Ing. Dušan Hruška
Telefónne číslo
0907531657
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2021