Snina

2 721,13 km

Celkovo na bicykli

891

Počet jázd

680,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Snina
Štatutárny zástupca
Ing. Daniela Galandová
Počet obyvateľov
19 520
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 44
Najazdených km/účastníka
61,84 km
Koordinátor mesta
Monika Poláčeková
Telefónne číslo
0908090670
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021