Spišská Belá

1 948,47 km

Celkovo na bicykli

302

Počet jázd

487,12 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Belá
Štatutárny zástupca
Jozef Kuna
Počet obyvateľov
6 733
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 13
Najazdených km/účastníka
149,88 km
Koordinátor mesta
Ing. Veronika ivančáková
Telefónne číslo
052/4680520
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021