Spišská Nová Ves

7 251,85 km

Celkovo na bicykli

1 412

Počet jázd

1 812,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Bečarik
Počet obyvateľov
37 007
Registrovaných tímov/účastníkov
26 / 75
Najazdených km/účastníka
96,69 km
Koordinátor mesta
Mgr. Nikola Brezovajová
Telefónne číslo
0903892183
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2021