Stará Ľubovňa

1 422,61 km

Celkovo na bicykli

420

Počet jázd

355,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr. Ľuboš Tomko
Počet obyvateľov
16 327
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 23
Najazdených km/účastníka
61,85 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marek Šlacer
Telefónne číslo
052/43 15 231
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021