Stropkov

1 000,21 km

Celkovo na bicykli

546

Počet jázd

250,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
10 438
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
76,94 km
Koordinátor mesta
Mgr. Šimona Zapotocká
Telefónne číslo
0907 551 245
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021