Štúrovo

4 148,66 km

Celkovo na bicykli

1 733

Počet jázd

1 037,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
10 186
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 71
Najazdených km/účastníka
58,43 km
Koordinátor mesta
Zoltán Tóth
Telefónne číslo
+421 905 244 081
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021