Svidník

813,23 km

Celkovo na bicykli

102

Počet jázd

203,31 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Marcela Ivančová
Počet obyvateľov
10 752
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 8
Najazdených km/účastníka
101,65 km
Koordinátor mesta
Kristína Tchirová
Telefónne číslo
+421905166428
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021