Svit

4 450,81 km

Celkovo na bicykli

379

Počet jázd

1 112,70 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Dáša Vojsovičová
Počet obyvateľov
7 923
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 10
Najazdených km/účastníka
445,08 km
Koordinátor mesta
Daniela Virostko
Telefónne číslo
0917622658
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021