Topoľčany

12 481,83 km

Celkovo na bicykli

1 832

Počet jázd

3 120,46 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
JUDr. Alexandra Gieciová
Počet obyvateľov
24 785
Registrovaných tímov/účastníkov
36 / 107
Najazdených km/účastníka
116,65 km
Koordinátor mesta
Lenka Savarová
Telefónne číslo
0908714150
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021