Trebišov

3 430,56 km

Celkovo na bicykli

1 378

Počet jázd

857,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trebišov
Štatutárny zástupca
PhDr. Marek Čižmár
Počet obyvateľov
24 649
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 99
Najazdených km/účastníka
34,65 km
Koordinátor mesta
Anna Dragulová, PhDr.
Telefónne číslo
0917 135 880
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2021