Trenčianske Teplice

1 390,65 km

Celkovo na bicykli

205

Počet jázd

347,66 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Počet obyvateľov
4 162
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
77,26 km
Koordinátor mesta
Mgr. Libuša Sedláková
Telefónne číslo
0326556726
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021