Trenčín

99 576,53 km

Celkovo na bicykli

12 442

Počet jázd

24 894,13 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Richard Rybníček
Počet obyvateľov
55 383
Registrovaných tímov/účastníkov
161 / 548
Najazdených km/účastníka
181,71 km
Koordinátor mesta
Patrik Žák
Telefónne číslo
0907163336
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021