Trnava

82 934,84 km

Celkovo na bicykli

10 635

Počet jázd

20 733,71 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trnava
Štatutárny zástupca
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Počet obyvateľov
65 033
Registrovaných tímov/účastníkov
146 / 484
Najazdených km/účastníka
171,35 km
Koordinátor mesta
Ľubica Miksádová
Telefónne číslo
033 32 36 125
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021