Trstená

1 370,45 km

Celkovo na bicykli

586

Počet jázd

342,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trstená
Štatutárny zástupca
Magdaléna Zmarzláková
Počet obyvateľov
7 360
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 29
Najazdených km/účastníka
47,26 km
Koordinátor mesta
Mgr. Katarína Matušíková
Telefónne číslo
0904373880
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021