Turčianske Teplice

461,71 km

Celkovo na bicykli

164

Počet jázd

115,43 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Igor Hus
Počet obyvateľov
6 330
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 10
Najazdených km/účastníka
46,17 km
Koordinátor mesta
Branislav Bugár
Telefónne číslo
0918319940
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021