Tvrdošín

6 112,23 km

Celkovo na bicykli

769

Počet jázd

1 528,06 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
9 201
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 32
Najazdených km/účastníka
191,01 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
0908352853
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021