Veľké Kapušany

639,61 km

Celkovo na bicykli

73

Počet jázd

159,90 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľké Kapušany
Štatutárny zástupca
PaedDr. Peter Petrikán
Počet obyvateľov
8 862
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 10
Najazdených km/účastníka
63,96 km
Koordinátor mesta
Andrea Soltészová
Telefónne číslo
0915977219
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2021