Vrbové

5 530,21 km

Celkovo na bicykli

705

Počet jázd

1 382,55 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vrbové
Štatutárny zástupca
Dott. Mgr. Ema Maggiová
Počet obyvateľov
5 907
Registrovaných tímov/účastníkov
10 / 30
Najazdených km/účastníka
184,34 km
Koordinátor mesta
Mgr. Vladimír Strečanský
Telefónne číslo
0914122961
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021