Vrútky

3 110,13 km

Celkovo na bicykli

728

Počet jázd

777,53 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vrútky
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Zacharides
Počet obyvateľov
7 748
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 26
Najazdených km/účastníka
119,62 km
Koordinátor mesta
Mgr. Juraj Gorilák
Telefónne číslo
0918410711
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021