Žakovce

1 554,79 km

Celkovo na bicykli

124

Počet jázd

388,70 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žakovce
Štatutárny zástupca
Mgr. Katarína Krullová
Počet obyvateľov
907
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 7
Najazdených km/účastníka
222,11 km
Koordinátor mesta
Katarína Krullová
Telefónne číslo
0918678288
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021