Žilina

101 456,05 km

Celkovo na bicykli

12 782

Počet jázd

25 364,01 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žilina
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Fiabáne
Počet obyvateľov
80 727
Registrovaných tímov/účastníkov
198 / 679
Najazdených km/účastníka
149,42 km
Koordinátor mesta
Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo
0908918972
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021