Zlaté Moravce

14 805,48 km

Celkovo na bicykli

2 859

Počet jázd

3 701,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca
PaedDr. Dušan Husár
Počet obyvateľov
11 375
Registrovaných tímov/účastníkov
35 / 123
Najazdených km/účastníka
120,37 km
Koordinátor mesta
Stanislava Hudáková
Telefónne číslo
037/6923934
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021