Bánovce nad Bebravou

9 888,11 km

Celkovo na bicykli

1 105

Počet jázd

2 472,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
Počet obyvateľov
17 417
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 45
Najazdených km/účastníka
219,74 km
Koordinátor mesta
Miroslava Laciková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022