Banská Bystrica

42 689,30 km

Celkovo na bicykli

6 296

Počet jázd

10 672,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
78 084
Registrovaných tímov/účastníkov
131 / 429
Najazdených km/účastníka
99,51 km
Koordinátor mesta
Mária Galková
Telefónne číslo
0484330628
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022