Bardejov

3 038,23 km

Celkovo na bicykli

717

Počet jázd

759,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris Hanuščak
Počet obyvateľov
32 099
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 25
Najazdených km/účastníka
121,53 km
Koordinátor mesta
Jiří Brejník
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022