Beluša

4 458,15 km

Celkovo na bicykli

1 680

Počet jázd

1 114,54 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
6 022
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 52
Najazdených km/účastníka
85,73 km
Koordinátor mesta
Mgr. Jana Huliačková
Telefónne číslo
0903 896 641
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022