Bernolákovo

2 506,73 km

Celkovo na bicykli

261

Počet jázd

626,68 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Bc. Miroslav Turenič
Počet obyvateľov
8 613
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 23
Najazdených km/účastníka
108,99 km
Koordinátor mesta
Roman Müller DiS.art.
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2022