Bošany

1 631,51 km

Celkovo na bicykli

375

Počet jázd

407,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bošany
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Pajda
Počet obyvateľov
4 094
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 13
Najazdených km/účastníka
125,50 km
Koordinátor mesta
Mgr. Branislav Pajda
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022