Bratislava

368 309,14 km

Celkovo na bicykli

37 711

Počet jázd

92 077,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov
440 948
Registrovaných tímov/účastníkov
777 / 2626
Najazdených km/účastníka
140,25 km
Koordinátor mesta
Stanislav Skýva
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2022