Brezno

4 253,24 km

Celkovo na bicykli

296

Počet jázd

1 063,31 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezno
Štatutárny zástupca
Tomáš Abel
Počet obyvateľov
20 736
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
265,83 km
Koordinátor mesta
Dominika Predajnianska
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022