Brezová pod Bradlom

346,22 km

Celkovo na bicykli

134

Počet jázd

86,55 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezová pod Bradlom
Štatutárny zástupca
Mgr. Jaroslav Ciran
Počet obyvateľov
4 762
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
115,41 km
Koordinátor mesta
Gabriela Plačková
Telefónne číslo
0905965475
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022