Chorvátsky Grob

77,65 km

Celkovo na bicykli

108

Počet jázd

19,41 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Chorvátsky Grob
Štatutárny zástupca
Vladimíra Vydrová
Počet obyvateľov
6 575
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
19,41 km
Koordinátor mesta
Peter Matula
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2022