Čierny Balog

507,13 km

Celkovo na bicykli

82

Počet jázd

126,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čierny Balog
Štatutárny zástupca
Ing. František Budovec
Počet obyvateľov
5 116
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
126,78 km
Koordinátor mesta
Miroslava Rosíková
Telefónne číslo
0905157348
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022