Dolný Kubín

32 492,44 km

Celkovo na bicykli

6 051

Počet jázd

8 123,11 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing.Ján Prílepok
Počet obyvateľov
18 550
Registrovaných tímov/účastníkov
69 / 252
Najazdených km/účastníka
128,94 km
Koordinátor mesta
Ing.Belvončík Štefan
Telefónne číslo
0915847514
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022