Dubnica nad Váhom

30 611,11 km

Celkovo na bicykli

3 356

Počet jázd

7 652,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Počet obyvateľov
23 259
Registrovaných tímov/účastníkov
54 / 182
Najazdených km/účastníka
168,19 km
Koordinátor mesta
Annamária Duvačová
Telefónne číslo
0902866844
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022