Dunajská Streda

6 762,81 km

Celkovo na bicykli

967

Počet jázd

1 690,70 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos
Počet obyvateľov
22 620
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 51
Najazdených km/účastníka
132,60 km
Koordinátor mesta
Ľubomír Dömény
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022