Galanta

13 823,09 km

Celkovo na bicykli

2 507

Počet jázd

3 455,77 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Galanta
Štatutárny zástupca
Peter Paška
Počet obyvateľov
15 060
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 102
Najazdených km/účastníka
135,52 km
Koordinátor mesta
Ing. Tibor Drozd
Telefónne číslo
0317884361
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022