Handlová

2 973,83 km

Celkovo na bicykli

574

Počet jázd

743,46 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Handlová
Štatutárny zástupca
Mgr. Silvia Grúberová
Počet obyvateľov
16 663
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 54
Najazdených km/účastníka
55,07 km
Koordinátor mesta
Vanda Matiašková
Telefónne číslo
0944203120
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022