Hriňová

1 719,57 km

Celkovo na bicykli

444

Počet jázd

429,89 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hriňová
Štatutárny zástupca
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov
7 365
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 35
Najazdených km/účastníka
49,13 km
Koordinátor mesta
Martin Kliment
Telefónne číslo
+421903405479
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022