Hrnčiarovce nad Parnou

1 594,36 km

Celkovo na bicykli

307

Počet jázd

398,59 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hrnčiarovce nad Parnou
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcel Škorec - starosta obce
Počet obyvateľov
2 254
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 12
Najazdených km/účastníka
132,86 km
Koordinátor mesta
Marcel Škorec
Telefónne číslo
0907878429
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022