Humenné

8 603,63 km

Celkovo na bicykli

1 743

Počet jázd

2 150,91 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
32 491
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 77
Najazdených km/účastníka
111,74 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Mižák
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022