Jaslovské Bohunice

6 104,62 km

Celkovo na bicykli

409

Počet jázd

1 526,15 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Jaslovské Bohunice
Štatutárny zástupca
Božena Krajčovičová
Počet obyvateľov
2 369
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 20
Najazdených km/účastníka
305,23 km
Koordinátor mesta
Božena Krajčovičová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022